YARADILIŞIN TEMELİ ADALETTİR!

adalet

Yaradan’ın binlerce kere bizlere “oku” diyerek, aklını kul­lan, bilime ve gelişmeye yönel, hakkaniyetli, adaletli, insancıl sistemde çalışarak tüm yaratılanları aklınla koru mesajını anlayamadık!. 

Onun yolundaymış gibi kendimizi aldattığımız  ba­sit yollara saptık.

Bu yollar da bizim insan özelliklerimizi yitirmemize; sev­gi, saygı, vicdan, merhamet, hakkaniyet gibi akıl yollarından uzaklaşıp ruh sağlıksızlıklarına saplanmamıza neden odu.

Balzac; ‘’doğanın isteklerini anlamayan insan, cezasını çekerek yaşar’’ diye tanımlamış yaşamımızı!…

Rouseau’nun insan hakları için çalışması, Montesquieu’nun adalet için saptadığı kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulanması insanlığın ilk kurtuluş aşamalarıdır.  Bizlerin yüzyıllardır yaşama düzenimizdeki adaletsizlikleri çözemeyip devletlerarası savaşlar, insanlar arası varlık didişmeleri benzeri binlerce kaosla yaşamamız acizliğimizin kanıtıdır.  

Tarih boyu bir çok düşünür doğruları söylemiş, bilimsel çalışmaları ile nasıl daha iyi olunacağını anlatmaya çalışmışlar. Ancak cahil insanların batıl inançları Yaradan’ın eserlerinden O’nun emirlerine uyarak yapılacak bilimsel gelişmelere engel olmuşlar ve hatta bir çok bilim insanlarımızı katletmişlerdir.

Bu gibi nedenlerle gecikmiş olan insanlık için adil yönetim şekli artık vardır ve olgunluğa ulaştığımızda uygulanıp yaşam alanlarımız adeta cennete evrilecektir. 

Montesquieu, Locke, Kant ve Rousseau yaşasaydılar; fikirleri mozaiği ile örtüşen  Barışçı İnsancıl Sistem’in ‘’Demokrasi’nin gelişmiş halidir’’ fikrini savunacakları aşikardır. 

Konfüçyus, Me Ti, Sokrates, Aristo, Farabi, İbn Rüşd yaşasaydılar;   ‘’Adaleti sağlayacak doğru yaşama sistemi…’’ der, bizleri hızla eğitip sistemi işler duruma getirirlerdi.

Yazık ki hiç biri yaşamıyorlar ve biz aklımızla doğruyu bulmak zorundayız…

Yorum ekleyin

© Copyright 2021,